Choć zjawisko psychoterapii online zaczęło przybierać na popularności w ostatnich latach, pierwsze przypadki zastosowania komunikacji komputerowej dla zademonstrowania możliwości terapii na odległość datują się na lata 70-te ubiegłego wieku.

Nie powinno zatem dziwić, że w erze błyskawicznej komunikacji i wzrostu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, psychoterapia online stała się powszechnym sposobem na poprawienie swojego ogólnego dobrostanu psychofizycznego, oferując wygodne, przystępne możliwości dostępu do usług terapeuty bez konieczności wychodzenia z domu.

Co kryje się pod pojęciem psychoterapii online?

Psychoterapia online to uwspółcześniona i dostosowana do obecnych możliwości oferowanych przez technologię forma terapii, która odbywa się za pośrednictwem internetu i przy użyciu narzędzi z dostępem do kamery takich jak na przykład laptop, tablet lub smartfon.

Sesje terapeutyczne odbywają się za pomocą komunikatorów internetowych i aplikacji z których najpopularniejszymi są Skype, Zoom, Google Meets i WhatsApp, ale niektóre z platform internetowych świadczące usługi terapii online i zrzeszające certyfikowanych terapeutów jak na przykład trzymsie.pl, stawiają na innowacje i pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią pacjentom łączenie się z terapeutami w obrębie swoich serwisów.

Dla kogo terapia online będzie najlepszym rozwiązaniem?

Terapia online będzie szczególnie korzystna dla osób, które z uwagi na zamieszkiwanie terenów podmiejskich mają najczęściej ograniczony dostęp do tradycyjnych form terapii, posiadają niepełnosprawności ograniczające ich mobilność lub dla tych wszystkich, którzy skarżą się na brak czasu spowodowany godzinami wykonywanej pracy oraz jej intensywnością. Na jej wyborze skorzystają również wszyscy, którzy czują się bardziej komfortowo w swoim prywatnym środowisku i chcą uniknąć stresu związanego z wychodzeniem z domu oraz osoby, które preferują kontakt w zdalnym formacie.

Czy terapia online jest tak samo skuteczna jak terapia stacjonarna?

Trwające już od 2002 roku badania na temat skuteczności terapii zdalnej jednoznacznie wykazały, że jest ona pełnowartościową i skuteczną formą pomocy osobom jej potrzebujących.

Nie mniej, należy zwrócić uwagę, że powodzenie tej formy terapii zawsze dodatkowo będzie zależeć zarówno od nastawienia samego pacjenta jak i umiejętności oraz doświadczenia terapeuty w prowadzeniu sesji terapeutycznych online.

Kiedy powinniśmy rozważyć wizytę u terapeuty?

Spośród wielu powodów, które powinny nas skłonić do podjęcia kontaktu ze specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego, warto w pierwszej kolejności wymienić potrzeby:

  • poprawy zdrowia psychicznego
  • nauki nowych umiejętności pomagających radzić sobie z trudnościami życiowymi
  • pracy nad relacjami interpersonalnymi
  • rozwijania samoświadomości oraz zrozumienia własnych emocji
  • uzyskania wsparcia i empatii w trudnych sytuacjach życiowych

Z jakimi problemami powinniśmy udać się do terapeuty?

Specjaliści z dziedziny zdrowia psychicznego najczęściej wskazują na poniższą listę:

  1. Depresja lub nieustające uczucie przygnębienia.
  2. Trudności w relacjach z innymi ludźmi.
  3. Lęki i fobie utrudniające codzienne funkcjonowanie.
  4. Problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz trudnościami w pracy lub w szkole.
  5. Uzależnienia lub inne szkodliwe dla naszej kondycji psychofizycznej zachowania, takie jak na przykład samookaleczenia lub myśli samobójcze.

Czy warto skorzystać z psychoterapii online?

Psycholog online z pewnością będzie korzystny dla wielu osób, gdyż umożliwia łatwiejszy dostęp do pomocy terapeutycznej bez konieczności wychodzenia z domu.

Badania jasno wskazują, że odpowiednio prowadzona terapia online jest tak samo skuteczna jak jej tradycyjna, gabinetowa wersja.

Ostateczna decyzja odnośnie wyboru formy leczenia powinna zawsze zależeć od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta sprężonej z wiedzą specjalisty, który w toku pierwszej konsultacji pomoże wskazać najlepsze dla nas rozwiązanie.