Prometazyna to środek leczniczy stosowany w leczeniu nudności i wymiotów występujących po zastosowaniu znieczulenia w celu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Stosuje się ją również w przypadku występowania niektórych reakcji alergicznych, bólu po przebytej operacji i porodzie. Może być stosowana jako lek wspomagający walkę z chorobą lokomocyjną. Podawana jest również często w celu uspokojenia pacjentów przed operacją lub zabiegami medycznymi. Co warto wiedzieć przed zażyciem tego leku?

Czym jest Prometazyna?

Prometazyne zaliczamy do organicznego związku chemicznego, uznawanego za pochodną fenotiazyny o silnym działaniu sedatywnym i przeciwwymiotnym. Prometazyna należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Działa poprzez blokowanie histaminy, czyli substancji wytwarzanej przez organizm podczas reakcji alergicznych. Prometazyna to nieselektywny, silny antagonista receptora H1. Wykazuje również antagonistyczne działanie na receptor H2 oraz umiarkowane działanie cholinolityczne na receptory M1, M2, M3, M4 i M5, dopaminolityczne na receptor D2, adrenolityczne na receptor α1 i antyserotoninergiczne na receptor 5-HT2A. Jest również inhibitorem kalmoduliny. Ma również działanie synergistyczne, zwłaszcza z lekami przeciwbólowymi, wzmacniając i przedłużając ich działanie terapeutyczne. Prometazyna to jeden z pierwszych leków I generacji.

Prometazyna – kiedy stosować?

Środek ten stosowany jest w leczeniu objawów alergii, takich jak świąd, katar, kichanie, swędzące lub łzawiące oczy, pokrzywka i swędzące wysypki skórne. Stosuje się ją również w celu zapobiegania chorobie lokomocyjnej oraz w leczeniu nudności, wymiotów i bólu pooperacyjnego. Prometazyna stosowana jest również jako środek uspokajający i nasenny. Lek nie jest stosowany w leczeniu objawów astmy, zapalenia płuc lub innych zakażeń dolnych dróg oddechowych.

Prometazyna – przeciwwskazania do stosowania

Przed rozpoczęciem stosowania Prometazyny należy powiadomić lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych lekach i problemach zdrowotnych. Nie należy przyjmować Prometazyny w momencie, gdy:

  • pacjent ma uczulenie na prometazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  • pacjent ma problemy z oddychaniem, takie jak astma, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) lub bezdech senny,
  • u pacjenta stwierdzono niską liczbę komórek krwi lub słabe funkcjonowanie szpiku kostnego,
  • jeśli dziecko wymiotuje z nieznanego powodu.

Skutki niepożądane stosowana środka Prometazyna

Wszystkie leki mogą powodować działania niepożądane. Do najczęstszych skutków ubocznych zaliczamy:

  • zawroty głowy, senność, zmęczenie lub osłabienie,
  • niewyraźne widzenie,
  • suchość w ustach,
  • wymioty,
  • nadpobudliwość.
  • problemy ze snem.

Warto wiedzieć, że…

W trakcie stosowania leku należy unikać prowadzenia samochodu lub wykonywania jakichkolwiek czynności, lub zajęć wymagających czujności, lub wyraźnego widzenia do czasu sprawdzenia działania tego leku. Prometazyna może wywoływać problemy z koncentracją.

Prometazyna może wpływać na wynik testu ciążowego.

Osoby chorujące na cukrzyce w trakcie kuracji powinny ściśle monitorować poziom cukru we krwi.

W trakcie stosowania leku zabrania się spożywania alkoholu i stosowania innych środków nasennych.

W trakcie stosowania Prometazyny wzrasta podatność na oparzenia słoneczne. Nie przebywaj przez dłuższy czas na słońcu. Używaj kremów z filtrem i noś okulary przeciwsłoneczne.

Lek ten może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych u niektórych osób.

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat częściej w trakcie stosowania leku występują objawy niepożądane.

Zabronione jest stosowanie Prometazyny u dzieci poniżej 2 roku życia.