Artykuł sponsorowany.

W przemyśle spożywczym bardzo duże znaczenie ma regularna dezynfekcja zakładów i linii produkcyjnych. Aby było to możliwe, na rynek wprowadzane są liczne urządzenia, maszyny i systemy przeznaczone do mycia i czyszczenia sprzętu oraz przestrzeni obiektów. W procesie dezynfekcji biorą udział również specjalistyczne preparaty chemiczne, które muszą być dobierane odpowiednio do specyfiki procesów realizowanych w zakładzie oraz stosowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Mycie i dezynfekcja urządzeń

W sektorze spożywczym, czyszczenie hal produkcyjnych w znacznej mierze skupia się na myciu i dezynfekowaniu sprzętu oraz elementów linii produkcyjnych. Maszyny natryskowe i tunelowe stosowane w tym celu wymagają umiejętnego doboru środków chemicznych, a także właściwej parametryzacji. Podczas prac konieczne jest uzyskanie właściwej temperatury roztworu myjącego, ciśnienia roboczego pomp czy czasu kontaktu. Nie bez znaczenia pozostaje też zastosowanie środków myjących i dezynfekujących, które decydują o skuteczności całego procesu. Przy ich wyborze należy wziąć pod uwagę rodzaj występujących zanieczyszczeń, twardość i inne parametry fizyko-chemiczne używanej wody czy obecność obróbki wstępnej.

Czyszczenie i dezynfekcja przenośników taśmowych

Profesjonalne czyszczenie hal przemysłowych dotyczy również mycia i dezynfekcji różnego rodzaju przenośników taśmowych, które są stosowane w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności. Działania te muszą być wykonywane efektywnie i bezpiecznie. W praktyce operacje tego typu są realizowane w takich samych etapach, które należy przeprowadzić przy dezynfekcji powierzchni otwartych. Z tego względu przenośniki taśmowe poddawane są płukaniu wstępnemu i myciu, a następnie ponownemu płukaniu oraz dezynfekcji i płukaniu końcowemu. Na tym etapie mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym może obejmować zastosowanie środków pianotwórczych o dużej trwałości, które gwarantuję maksymalny czas kontaktu preparatu czyszczącego z zabrudzeniami. W rezultacie środek jest też szybszy do usunięcia na podczas spłukiwania.

Specjalistyczne metody i procedury

Trudno jednoznacznie określić uniwersalną częstotliwość i idealnie dobrane metody czyszczenia w sektorze spożywczym, ponieważ zakłady różnią się między sobą specyfiką, konstrukcją czy metrażem. Z tego względu dezynfekcję i sprzątanie hal warto zaplanować indywidualnie, bazując na opracowanych instrukcjach i procedurach. Sposobem na utrzymanie wysokich standardów higieny w takich obiektach może być skorzystanie z usług doświadczonych ekspertów. Kompleksowe sprzątanie powierzchni magazynowych dla branży spożywczej oferują specjaliści firmy TETON clean, którzy korzystają z nowoczesnego wyposażenia i efektywnych technik alpinistycznych. Prace w tym zakresie powinny być realizowane cyklicznie również w miejscach trudno dostępnych, włącznie ze ścianami, sufitami czy elementami infrastruktury. Regularne sprzątanie magazynów spożywczych niweluje ryzyko skażenia wytwarzanych towarów, a tym samym zabezpiecza przed utratą ich jakości. Systematyczne sprzątanie hal magazynowych zmniejsza też prawdopodobieństwo awarii sprzętów, podnosząc zarazem bezpieczeństwo pracowników zakładu.

Specyfika procesu mycia i dezynfekcji

Profesjonalne sprzątanie hal przemysłowych to proces, który z reguły wymaga przeprowadzenia odpowiedniej kombinacji różnych działań. Płukanie wstępne eliminuje głównie zabrudzenia produkcyjne, natomiast pozostałe zanieczyszczenia mogą być usunięte poprzez mycie ręczne lub pianowe i finalną dezynfekcję. Częstotliwość płukania wodą w dużej mierze zależy od rodzaju użytego środka dezynfekcyjnego. Warto przy tym pamiętać, że sama dezynfekcja nie zawsze jest konieczna w procesie sprzątania zakładu spożywczego. Jeżeli obiekt służy jedynie jako powierzchnia magazynowa do przechowywania gotowych i zapakowanych produktów, z reguły możliwe jest pominięcie niektórych etapów. W praktyce zabiegi sanitarne i regularne kontrole są jednak konieczne, aby sprostać restrykcyjnym normom higieny dla przemysłu spożywczego.