Zarządzanie kuchnią to przede wszystkim działania mające na celu zaoferowanie gościom atrakcyjnego menu. Jednocześnie to dbałość o równowagę między kosztami a zyskiem lokalu gastronomicznego. Doskonale wiedzą o tym specjaliści z branży HoReCa, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem podczas szkoleń dedykowanych dla osób zatrudnionych w gastronomii.

Planowanie menu a kontrola wydatków – szkolenia dla kucharzy i nie tylko

W lokalach gastronomicznych kwestie zakupów artykułów spożywczych, sposobu ich przyrządzania i serwowania to ważne zagadnienia. Odpowiednie gospodarowanie produktami jest istotne dla zapewnienia opłacalności działania obiektu. Dlatego podczas szkolenia HoReCa uczestnicy mają okazję zapoznać się z metodami optymalnego planowania menu. Zdobyta wiedza pozwala na wdrożenie postępowania, które korzystnie wpłynie na wykorzystanie zapasów. To z kolei pozwoli na uniknięcie marnowania żywności.

Ważnym aspektem jest też zaoferowanie klientom zróżnicowanego i ciekawego posiłku z dobrej jakości produktów. Zarządzanie zapasami i planowanie zakupów ma tu kluczowe znaczenie. Na szkoleniu uczestniczy uczą się dysponowania zgromadzonymi półproduktami.

Jak zadbać o optymalizację kosztów w lokalu gastronomicznym?

Kontrola kosztów ma na celu wychwycenie nadmiernych i nieuzasadnionych wydatków oraz ich ograniczenie w sposób, który nie zakłóci działalności restauracji. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest przekierowanie zaoszczędzonych pieniędzy na inny cel. Jednym z głównych metod ograniczania wydatków jest efektywne gospodarowanie produktami spożywczymi.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do tego, by skutecznie ograniczyć ilość marnowanego jedzenia. Można to robić poprzez adekwatne do potrzeb planowanie zakupów i racjonalne korzystanie ze zgromadzonych zapasów. Jednocześnie duży nacisk kładziony jest na jakość elementów menu, by oszczędność nie wpływała negatywnie na zadowolenie klientów. Wprowadzenie technik optymalizacji kosztów w życie wyraźnie przyczynia się do zwiększenia rentowności obiektów gastronomicznych.

Do kogo skierowane są szkolenia?

Szkolenia na temat zarządzania kuchnią są skierowane do profesjonalistów. Grupą docelową są właściciele obiektów gastronomicznych, menadżerowie oraz wszyscy pracownicy zaangażowani w czynności związane z wydatkami operacyjnymi. Jeśli w skład Twoich obowiązków zawodowych wchodzi kontrola kosztów, planowanie zakupów i zarządzanie zapasami, z całą pewnością udział w zajęciach pomoże Ci zadbać o efektywność Twojej pracy. Z programu szkolenia mogą skorzystać zarówno osoby znajdujące się na początku drogi zawodowej, jak i pracownicy z wieloletnim stażem.

Szkolenia na temat zarządzania kuchnią w branży HoReCa przygotowują uczestników do efektywnych działań mających na celu optymalizację kosztów działalności restauracji. Osoby związane zawodowo z gastronomią będą miały szansę zapoznać się z tajnikami planowania menu. Czas spędzony na nauce przyczyni się do weryfikacji dotychczasowych praktyk i wdrożenia lepszego zarządzania najważniejszymi procesami zachodzącymi w kuchni.