Politechnika Białostocka to największa techniczna uczelnia w Polsce północno-wschodniej. Studenci uczą się między innymi na wydziale Inżynierii Zarządzania, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Informatyki oraz Elektrycznym. Politechnika prowadzi studia w trójstopniowym systemie – licencjackie i inżynierskie, magisterskie, a także doktoranckie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej

Szkoła Doktorska PB trwa 8 semestrów, czyli 4 lata. Każdy doktorant w swoim planie zajęć ma do zrealizowania 330 godzin. Dla doktorantów PB prowadzony jest system zintegrowany edukacji, w którym obowiązują przedmioty wspólne w liczbie 120 godzin. Poza nim istnieje także spersonalizowany plan zajęć dla poszczególny grup studentów studiów doktoranckich, w zależności od wybranej dyscypliny naukowej.

Rekrutacja na studia doktoranckie

Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej prowadzi rekrutacje w drodze konkursu. Uczelnie posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora w następujących dyscyplinach:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria biomedyczna,
 • architektura i urbanistyka,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Studenci mogą liczyć na tytuł doktora habilitowanego w takich dyscyplinach naukowych jak:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja.

System USOS PB

Doktoranci mają możliwość korzystania z systemu USOS PB. Uniwersytecki System Obsługi Studiów pozwala na:

 • regularne sprawdzanie aktualności,
 • kontrolę planu zajęć,
 • wgląd do ocen i zaliczeń,
 • wypełnianie ankiet,
 • zapisywanie się na egzaminy i zaliczenia z poszczególnych przedmiotów,
 • wypełnianie protokołów do przedmiotów,
 • wysyłanie wiadomości do wykładowców.

USOS PB przeznaczony jest tak dla studentów I i II stopnia, doktorantów, jak i kadry nauczycielskiej.

Mobilna aplikacja USOS PB

Doktoranci Politechniki Białostockiej, podobnie jak pozostali studenci uczelni, mogą skorzystać z najnowszej aplikacji dostępnej na telefony z systemem Android. Każdy ma możliwość pobrania jej w dowolnym momencie, a jedynym ograniczeniem może być dostęp do Internetu. Aplikacja, podobnie jak system USOS PB dostępny w komputerowych wyszukiwarkach, udostępnia takie moduły jak:

 • Oceny – każdy student ma wgląd do uzyskanych ocen, z kolei wykładowca ma możliwość uzupełniania wyników z poszczególnych przedmiotów.
 • Grupy zajęciowe – w tym module każdy znajdzie informacje o uczestnikach zajęć i miejscu, w którym będą się one odbywać.
 • Ankiety – to świetna możliwość na wyrażenie swojego zadowolenia, bądź niezadowolenia związanego z konkretnym wykładowcom.
 • Sprawdziany – każdy student jest ciekaw, ile punktów zyskał z ostatniego „kolosa”. Tu właśnie ma możliwość zweryfikowania wyniku swojego sprawdzianu.
 • Moje eID – moduł ten przechowuje dane, związane między innymi z numerem PESEL lub numerem indeksu.
 • Moje Legitymacje – każdy doktorant może zobaczyć swoją legitymację doktoranta. Pamiętajmy – zdjęcie legitymacji nie jest równoznaczne z prawem do zniżek na przejazdy.
 • Aktualności – tutaj każdy zobaczy aktualne wiadomości przesłane przez władze uczelni lub samorząd studencki.
studentka gryząca ołówek
Źródło: Pixabay.com

Sport dla zdrowia na białostockiej uczelni

Baza dydaktyczna uczelni to jedno. Świetnie przygotowany system USOS to drugie. A dodatkowe zajęcia stawiające na rozrywkę i rozwój to trzecie. I właśnie teraz powiemy słów kilka, o tym co doktoranci mogą robić poza wymagającymi zajęciami.

Politechnika Białostocka regularnie organizuje dla swoich studentów rozwojowe zajęcia sportowe. Możliwości dodatkowego zaangażowania uczniów oraz postawienie na aktywność fizyczną to niewątpliwy atut PB.

Politechnika Białostocka ma szeroką bazę sportową. Na jej terenie znajduje się:

 • siłownia,
 • sala sportów walki,
 • sala do aerobiku,
 • korty tenisowe,
 • hala do gier zespołowych, takich jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna.

Każdy student w dowolnym momencie może ćwiczyć swoją aktywność fizyczną i relaksować się między zajęciami.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia wf, a informacje o tym, w którym z semestrów będą takowe zajęcia miały miejsce, sprawdzić można w internetowym systemie USOS PB.