Czy wiesz, że twoja firma może wprowadzić na rynek własną linię kosmetyków czy suplementów diety, nie posiadając linii produkcyjnej? Taką możliwość daje produkcja kontraktowa – szczególny rodzaj outsourcingu polegający na wykonywaniu usług produkcyjnych na zlecenie klienta. Zlecając ją, zyskujesz nie tylko gotowy produkt, ale również doświadczenie i know-how. Dowiedz się więcej na ten temat.

Wszelkie zobowiązania i korzyści, jakimi rządzi się produkcja kontraktowa, powinny zostać zawarte w umowie. To jej zapisy wskazują na zakres odpowiedzialności każdej ze stron oraz korzyści.

Czym jest i jak działa produkcja kontraktowa?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, poprzez produkcję kontraktową określa się model, w którym firma zleca przygotowanie określonych produktów innemu, zewnętrznemu podmiotowi. Jest to opcja wybierana nie tylko przez firmy niedysponujące możliwościami wytwarzania określonego towaru, ale również przez przedsiębiorstwa nie dysponujące własną linią produkcyjną, zapleczem technicznym czy specjalistyczną kadrą do tworzenia określonych przedmiotów.

Jak wyglądają etapy procesu produkcji kontraktowej? Wiele zależy w tym przypadku od uzgodnień między stronami. Klient może dysponować własnym zamysłem produktu lub też wypracować go we współpracy z firmą oferującą usługi produkcji kontraktowej. Wówczas uzyskuje wsparcie, którego udzielą wykwalifikowani specjaliści, w tym pracę koncepcyjną, wsparcie na każdym etapie produkcji, dystrybucji i sprzedaży.

Produkcja kontraktowa a private label

Niewtajemniczeni bardzo często uważają, że produkcja kontraktowa to synonim innego modelu biznesowego, jakim jest private label. Choć rzeczywiście da się zauważyć pewne podobieństwa, nie są to te same schematy działania.

W przypadku produkcji kontraktowej właściciel marki przekazuje wykonawcy lub wypracowuje w porozumieniu z nim ścisłe instrukcje dotyczące produktu. Wówczas producent jest zobligowany do ścisłego przestrzegania tych wytycznych. W przypadku private label natomiast całość know how, formuły i technologię pochodzą od producenta, zaś zlecający ma ograniczony wpływ na efekt końcowy.

Korzyści płynące z produkcji kontraktowej

Korzyści, jakie implikuje ten rodzaj produkcji, są dość oczywiste. Podstawowym benefitem jest zredukowanie kosztów produkcji oraz uproszczona procedura, w tym także oszczędność czasu, związana ze stworzeniem własnego produktu. Dodatkowo firma zyskuje bezpieczeństwo procedury i receptur oraz pewność, że restrykcyjne wymogi zostaną spełnione.