Osteopatia jest jedną z najskuteczniejszych metod leczniczych, dzięki czemu lekarze i fizjoterapeuci na całym świecie, od wielu lat chętnie korzystają z jej założeń. Oczywiście, podobnie jak każda inna technika terapeutyczna, osteopatia powinna być stosowana w określonych przypadkach i w przebiegu konkretnych dolegliwości. Czym właściwie jest osteopatyczne podejście do pacjenta? Jakie są wskazania do stosowania tej metody?

Osteopatia – czym jest?

Osteopatia to nauka łącząca w sobie elementy z pogranicza wielu różnych dziedzin. Terapeuci pracujący tą metodą integrują ze sobą:

  • wiedzę z zakresu psychosomatycznego funkcjonowania ludzkiego ciała
  • elementy terapii manualnej i wisceralnej
  • techniki kranio-sakralne
  • równoważenie napięć więzadłowych

Osteopata charakteryzuje się holistycznym podejściem do problemu pacjenta, dzięki czemu jego wiedza diagnostyczna pozwala odkryć prawdziwe źródło problemu, zamiast skupiać się na poszczególnych objawach. Lekarze i fizjoterapeuci, którzy ukończyli studia osteopatyczne mogą wprowadzić do swojej praktyki zawodowej metody energetyzacji mięśni, terapii punktów spustowych oraz manipulacji mięśniowo-powięziowych.

Jakie są wskazania do stosowania technik osteopatycznych?

Osteopatia znajduje zastosowanie w leczeniu większości dolegliwości o podłożu psychosomatycznym. Zalicza się do nich między innymi przewlekłe migreny, bolesne cykle miesiączkowe, szumy uszne, nerwice oraz zaburzenia snu. Różnorodność technik osteopatycznych pozwala również korzystać z tej metody w terapii pacjentów z wadami postawy, dyskopatią, dolegliwościami bólowymi nieznanego pochodzenia oraz po przebytych urazach. Jedynymi przeciwskazaniami do zastosowania osteopatii w przebiegu leczenia są stany wyjątkowe, które wymagają szczególnej ostrożności. Zaawansowana choroba psychiczna lub bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, dlatego w takim przypadku terapia osteopatyczna nie przyniesie wymiernych efektów.

Jakie są korzyści płynące ze metod osteopatycznych?

Do największych zalet związanych z leczeniem osteopatycznym, zalicza się różnorodność typów pacjentów, u których metody te znajdują zastosowanie. W porównaniu do innych technik, które ograniczają się do stosowania wyłącznie w przebiegu dolegliwości neurologicznych, ortopedycznych lub urazowych, osteopatia umożliwia leczenie terapeutyczne bez konieczności przyporządkowywania choroby do określonej kategorii. Dodatkowo wchodzące w jej skład zagadnienia dotyczące manipulacji powięziowych i terapii punktów spustowych doskonale sprawdzają się w przypadku dolegliwości bólowych o nieokreślonej etiologii. Pacjenci bólowi stanowią bowiem znaczną część wszystkich zgłoszeń do gabinetu, co pozwala na osiągniecie skutecznych wyników terapeutycznych. Wiedza osteopatyczna to ogromna wartość dodana w gabinecie lekarskim lub fizjoterapeutycznym – nauka ta wprowadza powiew świeżości do praktyki terapeutycznej, co skutkuje większym zadowoleniem pacjentów i szybkimi efektami całego procesu leczniczego.