Hejt jest zjawiskiem niemal powszechnym w dzisiejszych czasach. Spotkać można się z nim niezależnie od statusu społecznego, roli w społeczeństwie, popularności czy statusu materialnego. Również wśród najmłodszych coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem hejtu – wyśmiewaniem, poniżaniem. Jak reagować na hejt w szkole i jak pomóc osobie ją dotkniętym?

Hejt w szkole – co powinno zaniepokoić?

Dziecko, które nie jest popularne wśród rówieśników, poddawane wyśmiewaniu i hejtowi, z pewnością nie będzie jasno wskazywało na nieprawidłowości w zachowaniu kolegów i koleżanek. Poddane hejtowi dziecko prawdopodobnie ukrywać będzie swoje negatywne emocje, będzie starać się uciekać przed problemem, szukać go w sobie. Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko lub jeden z uczniów:

  • zmienia swoje nastawienie – staje się bardziej rozemocjonowane, płaczliwe lub agresywne,
  • gorzej się uczy,
  • nie spędza czasu z klasą lub rówieśnikami,
  • izoluje się,
  • opuszcza zajęcia,
  • zaczyna udawać dolegliwości bólowe – ból brzucha, ból głowy,

warto jest sięgnąć po pomoc, jaką oferuje psycholog Warszawa. Zazwyczaj już krótka rozmowa z rodzicem i dzieckiem jest w stanie szybko zweryfikować, czy dziecko poddawane jest hejtowi w szkole. 

Hejt w szkole – kto może być jego ofiarą?

Hejtowi w szkole najczęściej poddawane są dzieci, które z jakiegoś powodu odstają od rówieśników. Mogą one wyróżniać się pod względem fizycznym od innych – są chudsze lub tęższe, są dotknięte niepełnosprawnością, mają dysfunkcje, nieprawidłowo się wypowiadają. Dzieci są w stanie znaleźć różnorodne powody do hejtowania – które często dla dorosłego człowieka są nadzwyczaj błahe i niedorzeczne. Na hejt narażone są również osoby słabsze psychicznie – często poddawane są mu dzieci, u których występuje przemoc psychiczna w rodzinie. Takim dzieciom zdecydowanie ciężej jest również pomóc – ich problemy w szkole zazwyczaj nie są bowiem zauważane w środowisku domowym.

Hejt – jak się objawia? Czym jest hejt?

Jak wygląda hejtowanie z pozycji ofiary? Może przybierać różnorodne formy – od werbalnych uwag i komentarzy, przez agresywne zachowania, jak popychanie, odpychanie, podkładanie nogi, malowanie obraźliwych memów lub grafik, wypisywanie negatywnych haseł na temat danej osoby, po hejt w internecie – czyli obraźliwe komentowanie, obgadywanie, wypisywanie wulgaryzmów lub niezgodnych z rzeczywistością historii na temat osoby hejtowanej w sieci czy w mediach społecznościowych. Hejt ma spowodować obniżenie samooceny danej osoby oraz zaniżenie oceny tej osoby w oczach innych, odizolowanie jej od towarzystwa. Takie zachowanie wywiera na osobie hejtowanej trwałe piętno na psychice, prowadzi do urazów emocjonalnych, które mogą wywoływać stany depresyjne, bezsenność, prowadzić do prób samobójczych.

Jak pomóc hejtowanemu dziecku?

Co można zrobić w przypadku wykrycia hejtu? Najważniejsze jest wsparcie dziecka przez osoby najbliższe oraz środowisko szkolne, rozmowy, zdecydowana pomoc. W przypadku hejtu w szkole najważniejsza jest rozmowa z władzami szkoły oraz ciałem dydaktycznym oraz kontrola egzekwowania odpowiednich kroków, mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom hejterskim w stosunku do konkretnego dziecka, a także działań prewencyjnych.  Niektóre z zachowań hejtujących mogą stanowić naruszenie prawa – warto wówczas rozważyć, czy nie będzie konieczne zgłoszenie tego faktu na Policję.

Jak poradzić sobie z hejtem w szkole – wsparcie psychologa 

Hejt jest czynnikiem który może prowadzić do bardzo poważnych zaburzeń w rozwoju emocjonalnym dziecka. Stanowi zagrożenie dla jego zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Dlatego też w przeciwdziałaniu z negatywnymi konsekwencjami hejtu, warto jest rozpocząć współpracę z psychologiem lub psychoterapeutą. Specjalista posiadający odpowiednie doświadczenie będzie w stanie wypracować razem z nim dopasowane narzędzia i strategie postępowania, które pomogą mu wzmocnić samoocenę i radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Dzieci są bardzo wrażliwymi istotami – potrafią jednocześnie być niezwykle okrutne w stosunku do osób słabszych lub niepasujących do ich towarzystwa. Zjawisko hejtu wśród dzieci i młodzieży nie może być dla nas obojętne i być pozostawione bez reakcji. Od niej bowiem może zależeć przyszłość i zdrowie psychiczne młodego człowieka.