Zwykle nie zwracamy zbytniej uwagi na znamiona na skórze. Większość z nas popularne „pieprzyki” uważa za atrakcyjne. Otóż małe przebarwienia, będące skupiskiem barwnika na skórze nie są niczym groźnym, jednak zdarzyć się może, że zmiany te mogą zmieniać swój kształt, a także objętość i teksturę. Wówczas mogą świadczyć o rozwoju groźnej choroby jaką jest czerniak, czyli inaczej nowotwór skóry. Jest to typ nowotworu, który wywodzi się z melanocytów, czyli komórek barwnikowych. Rozwijają się one z tkanki nerwowej powłok. Istotny jest fakt, że może on zostać zlokalizowany także w obrębie przewodu pokarmowego i gałki ocznej. Jakie są jego objawy i jak przebiega diagnostyka?

Czerniak i jego objawy

Często na pierwszy rzut oka ciężko zauważyć niepokojące objawy. Nikt z nas bowiem nie przygląda się z uwagą wszystkim znamionom na skórze i przebarwieniom. Nikt z nas też nie poświęca temu wystarczająco dużo czasu. Pojawienie się na skórze znamienia, nie traktujemy jako potencjalnego zagrożenia chorobowego. Jednak czerniak, może rozwinąć się w każdej chwili, pod wpływem wielu różnych czynników, na podstawie już istniejących znamion barwnikowych, ale także może powstać na skórze, która jest całkowicie nie zmieniona. Okazuje się, że niepokój powinny wzbudzić wszelkie zmiany, które powstały w obrębie już istniejących znamion. Wówczas niezbędna jest konsultacja ze specjalistą: onkologiem lub dermatologiem. Jakie objawy najczęściej powiązane są z czerniakiem?. Zaliczamy do nich:

 • zgrubienie w obrębie znamienia
 • zaczerwienienie wokół znamienia
 • krwawienie
 • swędzenie
 • znaczne powiększenie
 • zmiana koloru znamienia
 • zmiana kształtu znamienia

Dodatkowo w obrębie dotychczasowego znamienia mogą występować objawy, określane jako ABCD, czyli:

 • A jak asymetria- czyli znamię z dotychczasowego okrągłego kształtu zaczyna być niesymetryczne.
 • B jak brzegi- czyli nierówności i postrzępienia brzegów.
 • C jak kolor ( z języka angielskiego colour)- są to wszelkie zmiany barwy w obrębie znamiona jak np. ściemnienie i rozjaśnienie
 • D jak rozmiar ( z języka angielskiego diameter)- czyli średnica znamienia powyżej 6 milimetrów.

Diagnostyka raka skóry

Podstawą do rozpoznania czerniaka, jest pobranie wycinka histopatologicznego. Oznacza to wycięcie znamienia i poddaniu go odpowiednim badaniom. Dawniej wykonywano cienkoigłową biopsję, która polegała na pobraniu jedynie części znamienia, jednak obecnie nie uważa się jej za dość wiarygodną metodę i odchodzi się od jej stosowania. Dalsze kroki w obrębie badań histopatologicznych obejmują badania ultrasonograficzne w obszarze chłonnym. Celem jest wykrycie anomalii w obrębie węzłów chłonnych, gdzie można zauważyć przerzuty czerniaka. Jeśli węzły chłonne są namacalnie powiększone, wykonuje się dodatkową diagnostykę, polegającą na identyfikacji węzła wartowniczego. Jest to pierwszy węzeł, który stoi na drodze naczyń limfatycznych, które biegną od guza, w kierunku innych węzłów chłonnych. Dokonuje się tego na drodze badań barwnikowych lub izotopowych. Dodatkowo stan węzła wartowniczego można także ocenić dzięki obrazowaniu limfoscyntygraficznemu i za pomocą detektora promieniowania gamma– z tym wyjątkiem, że jest to możliwe podczas operacji. Jeśli w obrębie węzłów chłonnych, zostaną stwierdzone zmiany przerzutowe, należy niezwłocznie usunąć wszystkie węzły układu chłonnego. Jednak jeśli zauważone zostały jedynie mikroprzerzuty, nie przekraczające średnicą 2 milimetrów, nie ma jednoznacznie określonego postępowania. Specjalista może zalecić częściowe wycięcie węzłów chłonnych, inni zaś usuną jedynie węzły wartownicze.