Możliwość uzyskania recepty online to spore udogodnienie dla pacjentów, zwłaszcza tych zmagających się z chorobami przewlekłymi. Dolegliwości tego typu wymagają zwykle utrzymania ciągłej, niezmiennej farmakoterapii. Wystawianie recept przez internet sprzyja oszczędności czasu – zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mechanizm ten poprawia wydolność całego systemu opieki zdrowotnej. Receptę przez internet można również przedłużyć, bez konieczności wychodzenia z domu i składania wizyty w fizycznym gabinecie.

Na czym polega przedłużanie e-recept?

E-recepty powszechnie obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2020 roku. Elektroniczna forma przepisywania leków znacząco eliminuje ryzyko pomyłek przy ich wydawaniu przez farmaceutę, spowodowanych zwykle odręcznym wypisywaniem dokumentu przez lekarza. Sam pacjent nie musi przechodzić badania w gabinecie lekarskim, aby otrzymać e-receptę. Resort umożliwia też ich łatwe przedłużanie, co w dużym stopniu rewolucjonizuje służbę zdrowia. Wynika to z możliwości uzyskania takiej recepty przez internet, w oparciu o zdalną konsultację lekarską. Rozwiązanie to wprowadzone zostało na drodze przepisów uchwalonych w 2014 roku, które zmieniły prawo medyczne w ramach pakietu kolejkowego. W ustawie o zawodzie lekarza znalazł się wpis umożliwiający wystawianie recept bez osobistego badania pacjenta, o ile dane leki oraz inne wyroby medyczne są niezbędne do kontynuowania leczenia i jest to uzasadnione stanem zdrowia chorego odzwierciedlonym w dokumentacji.

Kiedy lekarz może przedłużyć receptę przez internet?

Recepta online może być przedłużona wówczas, gdy pacjent posiada dokumentację medyczną z zapisem rozpoznania choroby oraz zaordynowanego sposobu leczenia. Warunkiem jest też konieczność kontynuowania terapii danym lekiem przez dłuższy czas, bez zmiany sposobu przyjmowania tego środka oraz jego dawkowania. W przypadkach uzasadnionych, e-recepta online może nie zostać wystawiona. Lekarz ma prawo odmówić jej udzielenia, jeżeli rozpozna medyczne przesłanki nakazujące przeprowadzenie ponownych badań. Taka sytuacja występuje np. wówczas, gdy leczenie schorzenia trwa już długo i nie przynosi pożądanych efektów lub oczekiwane rezultaty farmakoterapii zostały już osiągnięte i nie ma potrzeby jej kontynuowania.

Stetskop i leki na stole

Kiedy należy przedłużyć receptę elektroniczną?

Szybka recepta przez internet to rozwiązanie, które sprawdza się w przypadku dolegliwości o charakterze długotrwałym lub dożywotnim. Pacjenci zmagający się z takimi schorzeniami bardzo często korzystają z możliwości przedłużenia leków bez konieczności opuszczania domu. Ważność recepty jest ograniczona, ponieważ należy ją zrealizować w okresie 30 dni od momentu wystawienia lub czasu indywidualnie wskazanego przez lekarza. Niewielkie są też możliwości wydawania leków na zapas, dlatego pacjenci muszą regularnie prosić o przedłużanie tych samych środków. W takiej sytuacji e-recepta pozwala uniknąć konieczności umawiania osobistej wizyty. Do najczęściej przedłużanych wyrobów medycznych należą leki na nadciśnienie, depresję czy astmę, a także środki antykoncepcji hormonalnej stosowanej przez kobiety.

Kto może zrealizować przedłużoną receptę?

Zgodnie z ustaleniami NFZ, pacjent nie musi osobiście wykupywać leków na podstawie nowej lub przedłużonej recepty. Po odbyciu zdalnej konsultacji, chory otrzymuje czterocyfrowy PIN w wiadomości SMS lub e-mail. Kod ten należy przedstawić farmaceucie razem z numerem PESEL, jednak może to zrobić każda osoba upoważniona pisemnie przez pacjenta do odbioru wystawionej przez internet recepty. Chory może też złożyć oświadczenie, dzięki któremu leki odbierane będą przez dowolne osoby trzecie, bez określania imienia i nazwiska. Przedłużona recepta może być zrealizowana również przez ustawowego przedstawiciela pacjenta, takiego jak rodzic osoby nieletniej czy osobisty opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub ubezwłasnowolnionej. Przepisane leki da się wykupić praktycznie w każdej aptece. Wyjątek stanowią sklepy internetowe, w których zamówienia kierowane są do odbioru w punktach stacjonarnych.