Artykuł partnera.

Do prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest dobra relacja z rodzicami, opierająca się na silnej więzi emocjonalnej. To pozwala maluchowi czuć się kochanym i bezpiecznym, a w konsekwencji umożliwia mu swobodne wzrastanie i rozwijanie się. W tym artykule omawiamy temat rodzicielstwa bliskości. Zapraszamy do lektury.

Na czym polega rodzicielstwo bliskości?

Rodzicielstwo bliskości jest stylem wychowania, opierającym się na bliskości, wzajemnym szacunku oraz spełnianiu potrzeb zarówno dziecka, jak i rodzica. Polega ono na wspieraniu malucha w jego drodze, dodawaniu mu siły w taki sposób, aby było w stanie radzić sobie z podejmowanymi przez siebie wyzwaniami. Wychowanie w bliskości wyklucza nierealistyczne oczekiwania dotyczące rozwoju dziecka. W myśl jego zasad rodzice przede wszystkim dążą do wytworzenia z dzieckiem silnej więzi emocjonalnej, która głównie opiera się na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i cieple.

Istotnym jest również zadbanie o to, aby zarówno w przedszkolu, jak i w szkole maluch spotykał się ze zrozumieniem ze strony nauczycieli i rówieśników. Tylko wtedy będzie miał szansę na stanie się świadomym swoich potrzeb, znającym swoją wartość, ciekawym świata i łatwo nawiązującym relacje człowiekiem. Takie warunki może zapewnić mu nauka w nurcie Montessori, którą zapewnia przedszkole w Warszawie Go Montessori. Oferta placówki dostępna jest pod adresem: go-montessori.pl (sprawdź tu: https://www.go-montessori.pl/).

W miejscu tym dzieci wychowywane są w bliskości, a więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie: https://www.go-montessori.pl/wychowanie-w-bliskosci. Wybór takiego przedszkola to doskonały sposób na to, aby zapewnić dziecku wszechstronny rozwój. W Go Montessori kładzie się również duży nacisk na świadome żywienie maluchów, co niewątpliwie ma kluczowe znaczenie w ich prawidłowym rozwoju. O świadomym żywieniu podopiecznych placówki można przeczytać tu: go-montessori.pl/swiadome-zywienie, do czego zachęcamy.

Jak budować silną więź z dzieckiem?

Budowanie więzi z dzieckiem należy rozpocząć już od pierwszych chwil jego życia. To, czym warto się przede wszystkim kierować, to reagowanie na potrzeby malucha oraz bliskość. Poniżej omawiamy kilka wskazówek, które ułatwią budowanie silnej więzi emocjonalnej z dzieckiem:

  • Bycie blisko zaraz po narodzinach. W pierwszych tygodniach po narodzinach matka i dziecko powinni spędzać ze sobą jak najwięcej czasu. To pozwoli matce zaspokoić naturalną potrzebę opieki, a dziecku – bliskości.
  • Karmienie piersią. Uczy matkę odczytywać sygnały wysyłane przez dziecko, a także wspomaga produkcję prolaktyny i oksytocyny w jej organizmie, co wpływa na umacnianie więzi.
  • Noszenie dziecka. W pierwszych miesiącach życia dziecka należy nosić je możliwie jak najwięcej. Sprzyja to spokojowi i ufności.
  • Spanie w pobliżu dziecka. Dzięki temu dziecko poczuje się zaopiekowane, a obecność blisko malucha w nocy zniweluje jego lęki.
  • Reagowanie na płacz. Dzieci nie płaczą bez powodu, dlatego tak ważnym jest, aby reagować, kiedy zaczynają płakać.

Trzeba mieć na uwadze również to, że świadomy emocjonalnie i wrażliwy rodzic pamięta także o sobie. Dlatego też powinien dbać zarówno o potrzeby malucha, nie zapominając o własnych. Takie postępowanie jest zgodne z założeniami rodzicielstwa bliskości.