Tłumaczenia i lokalizacja w branży farmaceutycznej niewątpliwie zmieniły jej globalny krajobraz, umożliwiając ekspansję rynkową, zapewniając zgodność z przepisami, poprawiając bezpieczeństwo pacjentów. Praktyki te stały się istotnymi elementami globalnych strategii przedsiębiorstw farmaceutycznych, wspierając bardziej włączający i wzajemnie powiązany przemysł.

Tłumaczenie a lokalizacja

Tłumaczenie i lokalizacja to pojęcia powiązane, ale nie te same. Tłumaczenia polegają po prostu na konwersji tekstu z jednego języka na inny w celu zachowania oryginalnego znaczenia i zamierzenia treści. Tłumaczenie jest integralną, częścią lokalizacji jako bardziej złożonego procesu.

Czym jest lokalizacja w farmacji?

Lokalizacja ogólnie to proces tłumaczenia i dostosowania treści do potrzeb klientów w danej lokalizacji. W branży farmaceutycznej to proces, który odgrywa kluczową rolę w globalnej ekspansji firm farmaceutycznych . Pomaga dostosować produkty lecznicze do specyficznych wymagań różnych regionów geograficznych. Lokalizacja w branży farmaceutycznej zatem to nie tylko sprzedaż produktu na docelowy rynek lokalny. Chodzi tu o upewnienie się, że produkt będzie odpowiadał zarówno potrzebom konkretnej grupy na docelowym obszarze, jak i właściwym dyrektywom i prawnym standardom regulacyjnym.

Jakie główne korzyści płyną z lokalizacji?

  • Większa ekspansja rynku.
  • Zgodność z lokalnymi przepisami.
  • Bezpieczeństwo i zrozumienie pacjenta.
  • Świadomość i znajomość globalnych badań klinicznych.
  • Globalna współpraca.
  • Szkolenia pracowników służby zdrowia z całego świata.
  • Ochrona własności intelektualnej i patenty.
  • Lepszy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii i raportowanie
  • Uwzględniona wrażliwość kulturowa.
  • Większy dostęp do wiedzy i produktów farmaceutycznych.

Komu powierzyć usługę lokalizacji w branży farmaceutycznej?

Podczas gdy zwykłe tłumaczenia nie są już dziś czymś nadzwyczaj skomplikowanym, to w przypadku farmaceutyki lokalizacja treści może stanowić wyzwanie ze względu na złożoność procesu i konieczność przestrzegania różnych przepisów. Wobec tego, takie usługi powinno się zlecać profesjonalnym i doświadczonym firmom, które mają już w swoim portfolio tego typu projekty. W przeciwnym razie, kiedy lokalizacja zostanie wykonana niepoprawnie,  firma może utracić potencjalne przychody z docelowych krajów lub nawet stanąć przed potencjalnymi problemami prawnym.