Wiadomym dla wszystkich jest fakt, że społeczeństwo się starzeje. Jednocześnie osoby w podeszłym wieku potrzebują troski i specjalnej opieki. Niestety z różnych przyczyn, niekiedy zupełnie niezawinionych przez nikogo, rodzina seniora nie może sprawować nad nim opieki. Zazwyczaj czynność ta wymaga ogromnego wysiłku i przede wszystkim ciągłej dyspozycyjności. Dlatego też niektórzy seniorzy decydują się na zamieszkanie w domu opieki.

Na czym polega działalność domu opieki?

Działalność domów opieki dla seniorów polega na świadczeniu wobec nich usług bytowych, które polegają na zapewnieniu im miejsca do spania, wyżywienia, utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz zapewnieniu podstawowej opieki. Do tego, w zależności od standardów domu, zapewnia się z nim opiekę medyczną, organizację czasu wolnego, pomoc w codziennych czynnościach i załatwianiu osobistych spraw.

Świadczenie tych usług w domach opieki, takich jak Senior Residence, odbywa się z poszanowaniem godności, wolności oraz intymności starszego człowieka. Obowiązkiem personelu jest również zapewnienie pensjonariuszom poczucia bezpieczeństwa.

Prowadzenie domów spokojnej starości zazwyczaj leży w gestii gminy lub powiatu. Oprócz tego typu domów opieki powstają licznie również prywatne placówki. Mogą je prowadzić osoby fizyczne, ale też stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne.

Jakie są formy odpłatności za pobyt w domu opieki?

Wysokość opłat za pobyt w domu opieki kształtuje się bardzo różnie. Różnice dotyczą zwłaszcza prywatnych placówek, gdzie suma zależy wprost proporcjonalnie od ich standardu. Niekiedy tego typu ośrodki zatrudniają własnych rehabilitantów oraz oferują dyżury lekarzy specjalistów. W takich przypadkach cena jest odpowiednio wyższa.

Dom opieki dla seniorów, który prowadzi jednostka terytorialna, zazwyczaj ma ceny niższe. Niekiedy jednak renta czy emerytura seniora nie wystarcza na jego pobyt w takiej placówce. Wtedy organ gminny przeprowadza wywiad środowiskowy, gdzie analizując jego wyniki, decyduje, kto z rodziny powinien dopłacić różnicę.

Wymogi lokalowe i wyposażenie domu opieki

Dom opieki oprócz pokojów dla pensjonariuszy powinien dysponować dodatkowymi lokalami, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przebywających tam osób. Przykładem może być jadalnia czy świetlica lub miejsce kultu wyznaniowego, jeżeli nie jest możliwe korzystanie z nabożeństw poza domem.

Dom opieki powinien być tak zbudowany, żeby nie miał barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.