Nie możesz pochwalić się ukończeniem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, a może od ostatniego treningu umiejętności minęło już sporo czasu? W obu przypadkach zdecydowanie warto uzupełnić czy też odświeżyć wiedzę dotyczącą ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Sprawdź, o czym należy zatem pamiętać w sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy.

Zabezpiecz miejsce zdarzenia

W pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego. W przypadku wypadku samochodowego należy zastanowić się, czy ustawione znaki ostrzegą innych uczestników ruchu drogowego i zapobiegną przypadkowemu potrąceniu. Z kolei epilepsja może wymagać m.in. zabezpieczenia głowy osoby z atakiem przed urazami. Przy udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym w pożarze należy natomiast upewnić się, że zabrało się je z miejsca zagrożonego płomieniami, silnym zadymieniem czy też wybuchem.

Sprawdź stan poszkodowanego

Następnie można zająć się sprawdzeniem funkcji życiowych i oceną stanu poszkodowanego. Jeśli jest nieprzytomny, to należy przede wszystkim upewnić się, czy oddycha i ma wyczuwalny puls. W przypadku osób przytomnych można przeprowadzić krótki wywiad. Należy jednak wziąć pod uwagę, że szok może sprawić, iż ból wynikający z różnego rodzaju obrażeń nie będzie odczuwany. Jeżeli jednak osoba nie krwawi, nie dusi się, a miejsce, w którym aktualnie się znajduje, nie jest niebezpieczne – np. nie znajduje się blisko płonącego samochodu – nie należy jej ruszać, lecz zostać przy niej w tym samym miejscu aż do przyjazdu służb ratunkowych.

Skontaktuj się ze służbami ratunkowymi

Kolejnym krokiem jest powiadomienie służb ratunkowych, co przyspieszy udzielenie profesjonalnej pomocy. Obecnie wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112, a pracownicy centrum powiadamiania ratunkowego wyślą zgłoszenie odpowiednim służbom ratunkowym. Podczas rozmowy należy przekazać możliwie jak najwięcej istotnych szczegółów. Ponadto nie należy samemu kończyć rozmowy. W przypadku konieczności udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy samodzielnie można kontynuować połączenie z dyspozytorem, który krok po kroku przeprowadzi przez niezbędne działania.

Przejdź do czynności ratujących życie

Jeśli u poszkodowanego wystąpiło podejrzenia zatrzymania krążenia, to konieczne może być rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Natychmiastowe przejście do wykonywania 30 uciśnięć klatki piersiowej na dwa oddechy ratownicze zwiększa szanse na przeżycie aż trzykrotnie. Jeżeli osoba poszkodowana krwawi, należy też podjąć próbę zatamowania krwotoku poprzez wywarcie silnego nacisku na ranę. Nie zawsze udaje się niestety uratować człowieka. Takie wydarzenie może mieć negatywny wpływ na psychikę ratującego. Jeżeli przeżywasz trudne emocje po wypadku, w którym uczestniczyłeś/aś, warto zgłosić się do Specjalistów od zdrowia psychicznego, na przykład z sieci klinik Psychomedic.

Przekaż poszkodowanego służbom

Jeśli poszkodowany oddycha bądź po resuscytacji krążenie powróciło, a nie podejrzewa się urazu kręgosłupa, to można ułożyć osobę w pozycji bocznej ustalonej. Zaleca się także zabezpieczenie poszkodowanego przed wychłodzeniem i sprawdzanie jego stanu mniej więcej co minutę. Następnie należy poczekać na przyjazd służb, którym należy przekazać jak najwięcej informacji o zdarzeniu i poszkodowanym.