Zespół Aspergera to szereg zaburzeń ze spektrum autyzmu. Chociaż nie powoduje zaburzeń w rozwoju umysłowym, to jednak jego objawy mogą niekorzystnie wpływać na życie. Właśnie dlatego warto zdiagnozować je jak najwcześniej. Dzieci z zespołem Aspergera, które podejmują specjalistyczną terapię, mogą sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Sprawdź, jakie są typowe objawy tego rodzaju zaburzeń, aby móc reagować jak najszybciej.

Jak objawia się Asperger?

Okazuje się, że objawy zespołu Aspergera nie zawsze są typowe. Nie wszystkie występują jednocześnie i w zależności od każdej jednostki, mogą pojawiać się w różnym nasileniu. Właśnie dlatego diagnostyka tego typu zaburzeń jest utrudniona. Bardzo często rodzice czy opiekunowie dziecka nie są w stanie rozróżnić cech zespołu Aspergera od na przykład cech osobowości, charakteru czy temperamentu malucha.

Największa grupa objawów, które mogą świadczyć o zespole Aspergera, dotyczy symptomów, które przeszkadzają w życiu społecznym. Osoba z zespołem Aspergera wykazuje:

  • upośledzenie interakcji społecznych, 
  • trudności w zawieraniu znajomości i przyjaźni z rówieśnikami,
  • brak empatii,
  • brak chęci oraz brak umiejętności do pracy w grupie,
  • kłopoty w wyrażaniu emocji,
  • ograniczenia w zakresie mowy niewerbalnej.

Oprócz takich symptomów zauważyć można również:

  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia w zakresie sensoryki, 
  • zaburzenia motoryki małej,
  • zaburzenia sprawności ruchowej.

Bardzo typowe dla osób z zespołem Aspergera jest zawężenie swoich zainteresowań tylko do jednej, specjalistycznej i często bardzo trudnej czy nieoczywistej dziedziny.

Ponadto, osoby z zespołem Aspergera najczęściej są pedantyczne, lubią rutynowe zachowania, nie tolerują chaosu i zmian w codziennym harmonogramie wykonywanych czynności. Mogą być wrażliwe na hałas, światło, temperaturę czy dotyk. Wolą utrzymywać dystans fizyczny, nie lubią kontaktu wzrokowego, mają ograniczoną mimikę twarzy. Na nieakceptowalne zmiany reagują agresją lub wycofaniem.

Jak widzisz, zespół Aspergera może dawać naprawdę różne objawy. Nie ma jednak wątpliwości, że profesjonalna terapia jest w stanie je zminimalizować, aby osoba, która się z nimi boryka, mogła sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Czy zespół Aspergera się leczy?

Zespół Aspergera nie jest chorobą, więc nie można mówić o jego leczeniu. Aby można było zdiagnozować tego rodzaju zaburzenia, pacjentom wykonywane są specjalistyczne testy. Na ich podstawie dobierana jest również indywidualna terapia psychologiczna.

Co istotne, chociaż nie można mówić o całkowitym wyleczeniu zespołu Aspergera, to skutecznie udaje się wyciszyć niekorzystne objawy, które są typowe dla spektrum. W ramach terapii najczęściej stosuje się ćwiczenia behawioralno-poznawcze, zajęcia z integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych czy terapię kognitywną. Efekty takich działań są w większości przypadków zadowalające, ale zawsze indywidualne.