Kim jest człowiek, skąd właściwie się wziął i dokąd zmierza?

Takie pytania są zadawane przez tysiące naukowców, filozofów, badaczy od setek lat. Człowiek jest z natury istotą ciekawą, dlatego zainteresowanie tematem ewolucji jest jak najbardziej wpisane w jego życie. Ale czym tak naprawdę jest teoria ewolucji? To zmiany jakie zaszły w organizmie ludzkimi na przestrzeni wieków. Podstawową ideą ewolucji biologicznej jest to, że populacje i gatunki zmieniają się w czasie. W latach 50. XIX wieku Karol Darwin, uznawany za ojca ewolucji, napisał książkę pod tytułem „O powstawaniu gatunków”. Darwin zdefiniował w niej ewolucję jako „pochodzenie z modyfikacją” i zaproponował, że wszystkie gatunki mogą śledzić swoje pochodzenie od wspólnego przodka. Co ważne, Darwin nie zaproponował jedynie teorii ewolucji, przedstawił także jej mechanizm: dobór naturalny, i to właśnie on będzie głównym tematem tego artykułu.

DNA a projekt

Odkrycie cząsteczki DNA, kwasu deoksyrybonukleinowego, zmieniło całkowicie świat biologii. Cząsteczka DNA to nośnik informacji genetycznej, znajduje się wewnątrz każdej żywej ludzkiej komórki. Istnieje wiele powodów dlaczego DNA wydaje się być najbardziej odpowiednim nośnikiem informacji genetycznej. Po pierwsze DNA jest niesamowicie stabilny chemicznie, co oznacza, że informacja nie ulegnie degradacji. Po drugie jest niesamowicie wydajny – ma zdolność do przechowywania ogromnej ilości informacji w bardzo niewielkiej przestrzeni. Po trzecie struktura DNA umożliwia bardzo dokładne kopiowanie informacji genetycznej z dużą szybkością.

Miliony par zasad azotowych zawartych w ludzkim genomie to swoisty projekt człowieka. Najbardziej alternatywna teoria ewolucji – materialistyczny darwinizm – sugeruje, że powstanie informacji genetycznej jest wynikiem licznych mutacji oraz praw natury, szczególnie sekcji naturalnej. Jaka jest jednak zależność pomiędzy DNA a cechą, która wykształci się w organizmie człowieka? To bardzo proste, gen to fragment DNA i odpowiada za wytworzenie konkretnego białka. Od obecności tego białka zależy ujawnienie się danej cechy, np. grupy kwi. I tutaj możemy przejść do wspomnianego już wcześniej mechanizmu ewolucji, czyli doboru naturalnego.

Kluczowe punkty dotyczące doboru naturalnego

  • Dobór naturalny sprzyja cechom, które są korzystne, czyli pomagają przetrwać, w danych warunkach.
  • Pierwotnie źródłem genów, które wytwarzają dane cechy są mutacje genetyczne, czyli zmiany w sekwencji DNA

Dlaczego właściwie o tym wszystkim piszę? Bo genetyka i ewolucja mają ze sobą wiele wspólnego, poznając fascynujący świat jednej dziedziny, odnajdujemy zależności, które prowadza nas do drugiej. Odkrywamy w ten sposób całe spektrum rozważań nad początkami świata i ewolucji życia. Idealną pomocą w znajdowaniu rzetelnych informacji na ten temat jest fascynująca strona popularno-naukowa Ewolucja Myślenia. Można tam znaleźć ciekawe artykuły z dziedziny biologiigeologii czy nauce o ziemi, które poszerzą naszą wiedzę i pozwolą nam wyjść poza schematy. A czy nie o to właśnie chodzi, aby być gotowym na pokonanie schematów myślenia i dążyć do poszerzania swoich horyzontów? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć już sobie sam.