Artykuł partnera.

Od czego zacząć walkę o własny spokój oraz o lepsze niż dotychczas relacje z najbliższymi? Choć nie ma jednej tylko odpowiedzi na tak postawione pytanie, osoby poszukujące jej często słyszą o konsultacji psychologicznej. Warto więc dowiedzieć się, na czym polega i czego można spodziewać się po takim spotkaniu.

Konsultacja psychologiczna – co to takiego?

Mianem konsultacji psychologicznej określa się taką formę pomocy, która zakłada spotkanie z psychologiem. Oczywiście, nie każda wizyta charakteryzuje się jednakową skutecznością, satysfakcjonującą konsultacją jest więc przede wszystkim ta, w czasie której ma miejsce szczera rozmowa. Dotyczy ona przede wszystkim aktualnej sytuacji życiowej pacjenta, choć tematem, który jest często poruszany, jest również jego wizja przyszłości. Co ciekawe, choć konsultacja psychologiczna kojarzy się z jednym spotkaniem, nie ma wcale reguły mówiącej o tym, ile powinno się ich odbyć. Czasem już pierwsza wizyta pozwala pacjentowi na odkrycie, jakie są źródła problemów, z którymi się zmaga. Zdecydowanie częściej okazuje się jednak, że rozwiązaniem jest nie jedna, ale cały cykl wizyt uzależnionych zarówno od konkretnych potrzeb pacjenta, jak i od jego oczekiwań.

Mówiąc o specyfice konsultacji psychologicznej nie można zapomnieć o tym, że jej ważnym elementem jest wywiad. Nie każdy jest w stanie mówić z łatwością o relacjach rodzinnych i społecznych. Psycholog jest jednak w stanie stawiać pytania w taki sposób, aby odpowiedzi na nie padały w naturalny sposób nie powodując wrażenie skrępowania.

Kiedy warto pomyśleć o konsultacji psychologicznej?

Choć wiele mówi się o korzyściach, jakie niesie za sobą pomoc ze strony specjalisty, ciągle jeszcze nie wszyscy traktują wizyty u psychologa tak swobodnie, jak te składane w gabinetach innych lekarzy. Warto więc pamiętać, że konsultacja psychologiczna w Gdańsku jest uzasadniona zawsze, gdy pacjent czuje potrzebę szukania pomocy u specjalisty. Innymi słowy – zawsze gdy ma świadomość tego, że dotykają go problemy, z którymi nie jest sobie w stanie samodzielnie poradzić, powinien rozważyć tę opcję.

Wspomniane problemy mogą mieć zresztą zróżnicowany charakter. Doświadczony psycholog jest w stanie pomóc nie tylko w rozwiązaniu problemów o charakterze osobistym, ale również tych, które dają się we znaki w życiu zawodowym pacjenta. Co ważne, pomaga także w uporządkowaniu relacji intymnych często wspierając osoby przechodzące kryzys w związku. Jest też w stanie pomagać osobom, które czują się dobrze ze sobą, mają jednak świadomość tego, że ich relacje z dziećmi nie tylko nie są najlepsze, ale wymagają natychmiastowej korekty.

Co warte podkreślenia, po konsultacji psychologicznej nie należy spodziewać się, że będzie miała postać wyjątkowo głębokiej ingerencji w osobowość osoby decydującej się na taki krok. Jej zadaniem jest raczej wskazanie, jakie są podstawowe obszary, w których mamy do czynienia z trudnościami. To przede wszystkim okazja do dokonania wstępnej diagnozy i podjęcia decyzji na temat tego, jak postępować dalej. Może się przecież okazać, że dalsze formy pomocy będą zbędne.